LATIHAN TATABAHASA

1.   KATA NAMA AM

KETERANGAN:

Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum

Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan.
Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan.
Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada sesuatu kata dasar.


LATIHAN 1   :  KATA NAMA AM

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan.
A  Kebun                   C  Buah
B  Pokok                    D  Tumbuhan

2.Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang.
A  tajak                     C  parang
B  gunting                 D  pisau

3.Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan.
A  tentera                 C  rela
B  polis                    D  kastam

4._________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun.
A  Orang                  C  Atlet
B   Pasukan              D  pemain

5.Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi.
A  perumah              C  perumahan
B  rumah                  D  berumah

6.Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya.
A  pekerja                 C  pegawai
B  peniaga                D  usahawan

7.Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini.
A  ketuaan                C  mengetua
B  ketua                    D  pengetua

8.Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini.
A  pelancung            C  pelancong
B  pendatang            D  pelawat

9.Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa.
A  taman                   C  kantin
B  dewan                   D  kedai

10. Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan.
A  pengurus               C  penjual
B  penjaja                   D  pedagang

11. __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin.
A  Bas                        C  Basikal
B  Kereta                    D  Motosikal

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

Gambar 1


12. Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu.
A  subang                  C  kerongsang
B  gelang                   D  cincin

13. Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh.
A  tikar                      C  kotak
B  bakul                    D  bekas

14. Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony.
A  jam                       C  radio
B  komputer              D  gitar

15. Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini.
A  dewan                  C  tadika
B  sekolah                D  balai

16. Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun.
A  cerpen                 C  skrip
B  cerita                   D  novel

17. __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu.
A  Penari                 C  Penyair
B  Penyajak             D  Penyanyi

18. Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam.
A  pekan                 C  kampung
B  negeri                 D  negara

Soalan 19 berdasarkan gambar 2
                              
Gambar 2


19. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung.
A  jejentik                   C  lelabah
B  riang-riang             D  umang-umang

20.Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar.
A  kad                         C  nota
B  kertas                     D  surat


No comments:

Post a Comment